Hageavfall

Hageavfall kildesorteres som egen avfallsfraksjon. Med i hageavfallet skal det ikke være steiner, grus, betong eller asfalt. Trær som tykkere en størrelsen på en fotball kan heller ikke leveres som hageavfall. Typisk hageavfall er:

  • Greiner, busker, hekker m.v.

Hageavfall blir utnyttet til kompost.

Utstyr som er egnet for kildesortering av hageavfall:

Åpen 8 m3

Container for lift.

Lift_8_m3
EnhetVerdi
Lengde3650 mm
Bredde1800 mm
Høyde1900 mm

Åpen 10 m3

Container for lift.

Lift_10_m38
EnhetVerdi
Lengde3250 mm
Bredde1850 mm
Høyde1800 mm

Åpen 30 m3

Container for lift.

container_30m3_aapen2
EnhetVerdi
Lengde6000 mm
Bredde2500 mm
Høyde2300 mm