EE-Avfall

EE-Avfall er en samlebetegnelse for elektrisk og elektronisk avfall. Felles for disse er at dette er produkter som har vært strømførende. Flere av disse produktene innholder skadelige stoffer. Kildesortering av disse produktene er derfor svært viktig, slik at dette blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

  • Husk at kuldemøbler er egen avfallsfraksjon.

EE-Avfall blir demontert/fragmentert og blir utnyttet til
materilagjenvinning og energigjenvinning. Farlige stoffer
blir håndtert som farlig avfall.

RETURSYSTEMET

Elretur AS er et returselskap for imoprtører og produsenter av alle typer elektriske og elektroniske produkter. Retursystemet er basert på henteing av EE-avfall hos kommunale motakssteder, forhandlere, tilsluttede importører/produsenter og andre som er registrert i Elreturs hentestedsregister.

Elretur yter høy service overfor alle som genererer EE-avfall. Avfall hentes vederlagsfritt direkte hos dem som er mottakspliktige i henhold til EE-forskriften - forhandlere og kommunale avfallsmottak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Westco Miljø AS er transportør for Elretur og kan tilby vederlagsfritt henting av EE-avfall, samt gi tilbud om leie av oppsamlingsutstyr mot et vederlag fra andre avfallsbesittere, som for eksempel fra import- og produksjonsbedrifter med en tilslutnigsavtale med Elretur, næringssentre og større offentlige virksomheter.

 Utstyr som er egnet for kildesortering av EE-avfall:

EE-bur

ee_bur
EnhetVerdi
Lengde:1600 mm
Bredde:1200 mm
Høyde:1200 mm