Treverk

Treverk kildesorteres som egen avfallsfraksjon. Både Hvitt, ubehandlet treverk og malte planker kan leveres. Treverk til gjenvinning skal ikke innholde metallbolter som i kabletromler eller plast/eps som kan finnes på innsiden av transportkasser.

  • Husk at impregnert treverk er egen avfallsfraksjon.

Treverk blir benyttet til kompost eller til energigjenvinning.

Utstyr som er egnet for kildesortering av treverk:

Åpen 10 m3

Container for lift.

Lift_10_m33
EnhetVerdi
Lengde3250 mm
Bredde1850 mm
Høyde1800 mm

Åpen 30 m3

Container for lift.

container_30m3_aapen
EnhetVerdi
Lengde6000 mm
Bredde2500 mm
Høyde2300 mm