Hard plast

Hard plast oppstår i all hovedsak som emballasje. Det er viktig at emballasjen er tom når du leverer den til gjennvinning. Husk at kanner med rester av stoffer som håndteres som farlig avfall, skal leveres til  mottak for farlig avfall. Eksempler på hard plast kan være:

  • Tomme flasker og kanner
  • Plastkasser og brett

Hardplast utnyttes både til materialgjenvinning og energi.

Utstyr som er egnet for kildesortering av hard plast:

Åpen 10 m3

Container for lift

Lift_10_m34
EnhetVerdi
Lengde3250 mm
Bredde1850 mm
Høyde1800 mm

8 m3 m/lokk

Container for lift.

8_m3_m_lokk3
EnhetVerdi
Lengde3380 mm
Bredde1800 mm
Høyde1900 mm