Farlig avfall

 • Farlig avfall
 • Blybatterier
 • Spillolje
 • Lysstoffrør
 • Løsemidler
 • Syrer
 • Baser
 • Tungmetallholdig materiale
 • Avfall som inneholder miljøgifter
 • Spraybokser
 • Kvikksølvholdig avfall 
For mer informasjon, kontakt Sar A/S
sort_farligavfall