Westco Sekken - sekken selges hos Westco Miljø

Avfallsløsning for private. Nå kan du få din egen avfallssekk når du handler bygmateriell. Ingen tidsklemme. 

  • Fås i 3 størrelser.
  • Kjøpes hos Westco Miljø.
  • Fast pris på henting.
  • Hentes når du er klar. 
Størrelse Kildesort. avfall Blandet avfall Max vekt - kg Mål: l x b x h 
 Liten - 0.18m3kr. 990,- kr. 1140,- 250kg 45cm x 45cm x 85cm 
 Standard 0.81m3kr. 1400,- kr. 1600,- 1200kg 90cm x 90cm x 100cm 
 Stor 2.20m3kr. 1510,- kr. 2100,- 1000kg 220cm x 100cm x 100cm 

 

INFO: Alle priser er inkl. mva, transport og mottaksavgifter. Vi garanterer at vi behandler alt avfall i henhold til enhver tid gjeldende forskrifter. Avfallsfraksjonene blir sortert og kvalitetssikret før videreforsendelse til slutthandling, hvorav hovedtyngden går til material- og energigjenvinning.