Tømming og transport

Westco Miljø har i dag distriktets største og mest moderne bilpark som er beregnet for transport av kildesortert avfall fra næring og husholdninger. Årlig transporterer våre serviceinnstilte sjåfører nærmere 80.000 tonn avfall fra industribedrifter, offshorebaser, byggeplasser, kjøpesentre, sentrumsgater, gårdsrom, borettslag osv.


Grovt kan bilparken inndeles som følger:

  • Liftbiler for ordinære containere og mindre komprimatorer.
  • Krokliftbiler for krokcontainere og større komprimatorer.
  • Komprimatorbiler for beholdere, containere og baller med papp eller plast.
  • Skapbil for EE-bur og paller.


Bestilling av transport gjøres til kjørekontoret

Kontakt oss

transport