Tilrettelegging av avfallsløsninger

Westco Miljø tilbyr bistand for å etablere gode kildesorteringsløsninger for din bedrift. De viktigste suksesskriteriene for høy sorteringsgrad er:

  • Rett utstyr
  • Riktig plassering
  • Tydelig merking
  • Vilje i organisasjonen til å gjennomføre løsningen

Våre prosjektledere hjelper deg med dette. Etter å ha kartlagt behovet foreslår vi en løsning med etablering av miljøstasjoner på bedriften. Løsningen inneholder beskrivelse av hvilket utstyr som bør benyttes, plassering og merkessystemer. Prosjektlederne kan om ønskelig bidra til motivasjon i bedriften med opplæring av brukerne m.v.

Økt sorteringsgrad gir lavere kostnader!

Kontakt oss

Westco-100