Sortering og gjenvinning

Tradisjonelt har vi i Norge deponert avfallet vårt på fyllplasser. Fyllplassene avgir store mengder metangass. Flere klimaforskere mener at metangass fra norske deponier forurenser mer enn utlipp av CO2 gass fra bilparken. Gode rutiner for avfallssortering gir dermed en stor miljøgevinst.


De senere årene har Westco Miljø gjort store investeringer i mottak/sorteringsanlegg, med blant annet et av Norges mest moderne sorteringsanlegg, plassert på Forus. For å kunne holde høy servicegrad er våre mottaks anlegg plassert i nærheten av våre kunder. Anleggene på Eigerøy, Dusavik og Tananger fungerer som omlastningsstasjoner/satellitt anlegg til våre sorteringsanlegg på Vigrestad og Forus.


Sjekk vår sorteringsguide for å se hvilke avfallsfraksjoner vi har mottaksordninger for og hvilke kvalitetskriterier som stilles.


Kontakt gjerne en av våre selgere/prosjektledere for mer informasjon.

mottak