Miljørapportering

Westco Miljø tilbyr miljørapporter som gir oversikt over hvilke avfallsfraksjoner som er hentet fra din bedrift. Dersom du arbeider med prosjekter og prosjektnummer eller prosjektnavn oppgis ved bestilling av containere kan det lages egne miljørapporter for prosjektet.


Miljørapporten viser:

  • Mengder oppgitt i kilo for de ulike avfallsfraksjoner som er hentet fra din bedrift
  • Månedsoversikt
  • Akkumulert for året
  • Sorteringsgrad


Miljørapporten er et godt styringsverktøy for å se hvilke mengder avfall som produseres på bedriften, og hvordan disse fordeler seg på ulike avfallsfraksjoner. Brukt på en positiv måte, vil miljørapporten kunne bidra til økt fokus på kildesortering og som motivasjon til stadige forberinger.

Westco-106