WESTCO MILJØ – LEDENDE I ROGALAND PÅ INNSAMLING OG GJENVINNING AV NÆRINGSAVFALL!


FRA BOSSHENTING TIL MILJØBEDRIFT

Selskapsnavn som Bosscentralen, CBT-Transport, Systemtransport, Containers, Westboss, Westco Renovasjon, FF Resi, Veidekke gjenvinning og RSG Miljø er alle en del av vår historie og utvikling. Fra å være en ren transportør av avfall er vi i dag Rogalands ledende miljøbedrift innen håndtering av næringsavfall.


KILDESORTERINGSENHETER OG TRANSPORT

Westco Miljø disponerer 57 biler og mer enn 9000 kildesorterings-enheter som avfallsbeholdere, containere i alle størrelser og presseløsninger. Vi kan bistå med å tilrettelegge brukervennlige sorteringsløsninger, med kombinasjoner av utstyr og transport som tar høyde for miljøkravene og kostnadseffektivitet. 
Les mer: produkter og tjenester.


OFFSHOREUTSTYR

Westco Miljø tilbyr kildesorteringsenheter for offshorebruk. Dette er containere, komprimatorer i ulike størrelser. Utstyret er godkjent i.h.t. DNV 2.7.1. 

   

MOTTAK OG GJENVINNING AV AVFALL

De senere årene har Westco Miljø gjort store investeringer i mottak/sorteringsanlegg, med blant annet et av Norges mest moderne sorteringsanlegg plassert på Forus. For å kunne holde høy servicegrad er våre mottaks anlegg plassert i nærheten av våre kunder. Anleggene på Eigerøy, Dusavik og Tananger fungerer som
omlastningsstasjoner / satellitt anlegg til våre sorteringsanlegg på Vigrestad og på Forus.

Les mer: Mottaksanlegg.


99% TIL GJENVINNING

Av alt avfall som blir behandlet på våre sorteringsanlegg går 99 % til gjenvinning. 
Les mer: 99 % til gjenvinning.


ANDRE FAKTA

Antall ansatte: 100
Eierforhold: Westco Miljø AS er et 100% eid datterselskap av Westco AS
Franchise avtaler: Westco Miljø er operatør for Retura i Sør Rogaland www.retura.no
Verksted: Westco Miljø har eget verksted/vedlikeholdsavdeling. Dette sikrer våre kunder vedlikeholdt utstyr og effektiv hjelp ved driftsstans på presser og komprimatorer.


Viktige mål: 

  • Westco Miljø skal ha fornøyde kunder, ansatte og eiere.
  • Westco Miljø skal ha null skader på mennesker og miljø.
  • Westco Miljø skal oppfylle alle myndighetskrav.

HMS & kvalitet: Westco Miljø er sertifisert i.h.t. ISO 14001 og ISO 9001

Зал1 Зал2