Mottaksanlegg

Nær våre kunder

De senere årene har Westco Miljø gjort store investeringer i mottak/sorteringsanlegg, med blant annet et av Norges mest moderne sorteringsanlegg, plassert på Forus. For å kunne holde høy servicegrad er våre mottaks anlegg plassert i nærheten av våre kunder. Anleggene på Eigerøy, Dusavik og Tananger fungerer som omlastningsstasjoner / satellitt anlegg til våre sorteringsanlegg på Vigrestad og Forus.


Kildesorterte avfallsfraksjoner

Våre anlegg er mottak for rene avfallsfraksjoner, som blir kvalitetssikret og klargjort for videreforsendelse til ulike gjenvinningsmottak i Norge og i utlandet. Typiske avfallsfraksjoner er papp, papir, myk plast, hard plast, treverk, metall og hageavfall. Sjekk vår sorteringsguide for å se hvilke kvalitetskriterier som stilles.


Usortert avfall og restavfall

På sorteringsanlegget foregår sorteringsprosesser som tar hånd om usortert avfall og restavfall. Investeringer i ny teknologi/utstyr bidrar til at en stadig økende andel av restavfallet, som tidligere gikk til deponi, går til energigjenvinning. Westco Miljø jobber kontinuerlig med fremtidsrettede gjenvinnings- og nedstrøms løsninger.


99 % Til gjenvinning

Westco Miljø er en kvalitetsleverandør av brensel til energigjenvinning og råstoff til materialgjenvinning. Maksimalt 1 % av avfallet som går ut fra våre sorteringsanlegg blir sluttbehandlet på deponi. 99 % går til gjenvinning.
Les mer: 99 % til gjenvinning.

Kart