Lenker

Myndigheter

Retur/materialselskaper

Interesseorganisasjon/miljøvern


Myndigheter


Retur/materialselkaper

 • Elretur ASElretur AS er et returselskap for importører og produsenter av alle typer elektriske og elektroniske produkter.
  https://www.elretur.no
 • BatterireturInnsamling og gjenvinning av batterier med miljøfarlig innhold.
  https://www.batteriretur.no
 • NorsasNorsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning.
  https://www.norsas.no
 • Retursamarbeidet LOOPLOOP er en stiftelse med hovedoppgave å være en pådriver og koordinator for kommunikasjonen om kildesortering og gjenvinning i Norge.
  https://www.loop.no
 • RenasRENAS er en ideell organisasjon som på vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for næringselektroavfall.
  https://www.renas.no
 • EmballasjereturInnsamling og gjenvinning av brukt emballasje er et viktig samfunnsanliggende som Emballasjeretur AS utfører på vegne av norsk næringsliv. Gjennom dette vil Emballasjeretur as bidra til å skape et bedre miljø for fremtidige generasjoner og lede an i utviklingen av innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.
  https://www.grontpunkt.no
 • Norsk Resy ASNorsk Resy har et ansvar for å sikre at kassert brun papiremballasje, i hovedsak bølge- og massivpapp, blir samlet inn og gjenvunnet.
  https://www.resy.no
 • Norsk ResirkNorsk Resirk administrerer returordningen for aluminium- og stålbokser og gjenvinnbare plastflasker (PET) for drikkevarer.
  https://www.resirk.no
 • Norsk glass & metallgjenvinngingInnsamling av glass og metall brukt som emballasje.
  https://www.glassgjenvinning.no


Interesseorganisasjon/miljøvern

 • ByggemiljøByggemiljø er Byggenæringens miljøsekretariat har som formål å drive formidling om miljøvennlige løsninger for å styrke innsikt og praksis hos næring og myndigheter knyttet til byggenæringen. Det er et gjensidig forpliktende samarbeid mellom statlige myndigheter og BAE-næringen.
  https://www.byggemiljo.no
 • Norges NaturvernforbundNorges eldste og største natur- og miljøvernorganisasjon. Norges Naturvernforbund er et redskap for deg og alle andre som er synes at natur og miljø er viktig.
  https://www.naturvern.no
 • Natur og UngdomNatur og Ungdom er Norges eneste miljøvernorganisasjon for ungdom.
  https://www.nu.no
 • Miljøstiftelsen BellonaBellona er en uavhengig, ideell stiftelse som har som formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse.
  https://www.bellona.no
 • Grønn HverdagGrønn Hverdag (tidligere Miljøheimevernet) er et nettverk av enkeltpersoner, grupper og organisasjoner. Sammen gjennomfører vi en nasjonal miljødugnad. Ved å velge mer miljøvennlige løsninger i vår egen hverdag, bidrar vi til en mer bærekraftig utvikling i Norge og internasjonalt.
  https://www.grønnhverdag.no
 • GreenpeaceGreenpeace er en internasjonal miljøorganisasjon som er både økonomisk og politisk uavhengig.
  https://www.greenpeace.org
 • Stiftelsen MiljøfyrtårnMiljøfyrtårn er en frivillig ordning. Den skal være ønsket av næringslivet og av offentlige virksomheter.
  https://www.miljofyrtarn.no
 • GripStiftelsen GRIP har som mål å bidra til økt miljøeffektivitet i norske virksomheter – det vil si å oppnå høyere verdiskapning med mindre miljøbelastning.
  https://www.grip.no


Lenker