99% til gjenvinning

Westco Miljø er en kvalitetsleverandør av brensel til energigjenvinning og råstoff til materialgjenvinning. Maksimalt 1% av avfallet som vi håndterer blir sluttbehandlet på deponi. 99% går til gjenvinning.


Energigjenvinning - kort om prossene

Restavfall og blandet avfall blir sortert på vårt anlegg på Forus. Treverk, metall og gips er typiske avfallsfraksjoner som sorteres bort. Det øvrige blir kvernet før det går gjennom magnetutskiller for ytterligere uttak av metall. Deretter presser avfallet i baller på 1300 kg som pakkes inn og gjøres klar for forsendelse. Ballene fraktes på bil til energigjenvinnings anlegg i Sverige. Det benyttes utelukkende ledig returtransport med transportører som har gjort leveranser i Stavangerområdet. Treverk lastes om og blir kvalitetssikret før leveranse til Solør Bioenergi på Vigrestad. Treverket blir kvernet til flis og sluttbehandlet på lokalt energigjenvinningsanlegg.


Materialgjenvinning - kort om prosessene

Papp, papir, myk plast og metall er typiske avfallsfraksjoner som blir råstoff til produksjon av nye produkter (materialgjenvinning). I våre sorteringsanlegg blir avfallet sortert og kvalitetssikret før videre transport. 


Papp, papir og myk plast blir presset i baller og solgt på det internasjonale markedet til ulike gjenvinningsanlegg. 


Metall blir lastet opp i større containere for transport og leveranse til lokale metallmottak i Stavangerområdet og Egersund.